06-400 Ciechanów, ul. Kopernika 7

tel. (023) 672 25 06, fax (023) 672 81 71 , e-mail: cku@ciechanow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Sobota, Niedziala 8:00 - 15:00, Poniedziałek, Wtorek, Środa 9:00 - 14:00
Czwartek i piątek sekretariat nieczynny
Zaświadczenia dla słuchaczy wydawane są wyłącznie w soboty i niedziele

Do pobrania

Projekt harmonogramu egzaminów pisemnych 2011/12

Projekt harmonogramu egzaminów ustnych 2011/12

OFERTA KURSOWA 2010/2011

Zasady rekrutacji 2010-2011
Prezentacja oferty edukacyjnej CKU na rok szkolny 2011/2012

Plany nauczania dla szkół: Liceum Profilowanego i Uzupełniającego
Liceum Profilowane   Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące
Plany nauczania dla szkól policealnych
Technik administracji   Technik informatyk   Technik BHP

Plan zajeć 2011/2012 do pobrania

Wykaz podręczników dla Liceum Uzupełniającego Wykaz podręczników dla Liceum Profilowanego

Odsyłacz do strony Samorządu Słuchaczy CKU

W roku szkolnym 2008/2009

oferujemy następujące kierunki kształcenia w zaocznych szkołach dla dorosłych :

·        LICEUM PROFILOWANE:

o kierunku ekonomiczno-administracyjnym
(podbudowa programowa - gimnazjum)

·        LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE:

(podbudowa programowa - zasadnicza
szkoła zawodowa)

·        SZKOŁY POLICEALNE

(podbudowa programowa - szkoła dająca wykształcenie średnie)
w zawodach: technik administracji, technik informatyk, technik BHP

Szkoły są publiczne - są bezpłatne  

Wymagane dokumenty :

Ø      Świadectwo ukończenia odpowiedniego typu szkoły

Ø      Kserokopia dowodu osobistego

Ø      3 zdjęcia

Ø     Podanie – formularz w sekretariacie